Odjel za pedijatriju

Voditelj odjela:

Nataša Sekulić Zubanović, dr. med. specijalistica pedijatrije, subspecijalistica pedijatrijske pulmologije

Glavna sestra odjela :

Anita Nakić , bacc.med.techn.

Liječnici :

 • Nada Kljajić, dr. med. specijalistica pedijatrije, subspecijalistica pedijatrijske pulmologije
 • Doc. dr. sc.  Prim. Eugenio Stoini, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatar
 • Tatijana Šipalo dr. med., specijalistica pedijatrije
 • Barbara Mikulandra Jerković, specijalistica pedijatrije

Telefon : 022 641 173

Naručivanje za sve djelatnosti pedijatrije rade se isključivo putem službe centralnog naručivanja. Kontakt – centralno naručivanje

STACIONAR ODJELA

 • Provodi suvremenu dijagnostiku i liječenje akutno i kronično oboljele djece
 • Od 2011. “ Dječiji odjel – prijatelj djece” u okviru akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici”
 • Raspolaže s 10 bolničkih kreveta

Posjeduje suvremenu opremu :

 • inkubatore , fototerapijske svjetiljke
 • opremu za trajno praćenje vitalnih znakova – monitore , pulsne oksimetre
 • inhalatore
 • opremu za oksigenoterapiju
 • opremu za reanimaciju
 • kontinuiranu primjenu infuzijske terapije – infuzomate ,perfuzore
 • praćenje životno ugrožene novorođenčadi – transportni inkubator s respiratorom

Smještaj roditelja uz bolesno dijete moguće je ostvariti:

 1. u okviru Akcije za osmjeh djeteta – dječji odjel prijatelj djece omogućen je 24- satni smještaj jednog od roditelja bez obzira na dob djeteta u bolesničkoj sobi bez prava na obroke (roditelj je prisutan uz smještaj na ležajevima i sjedalicama sa drugim roditeljima u bolesničkoj sobi). Uputnica za roditelja nije potrebna.
 2. cjelodnevni smještaj uključujući noćenje i tri obroka za roditelja djece starosti do pet godina (uz uputnicu koju roditelju izdaje njezin/njegov izabrani doktor)
 3. cjelodjevni smještaj uz nadoplatu 215 kn (PDV uključen), 24-satni smještaj jednog od roditelja uključujući noćenje i tri obroka bez obzira na dob djeteta . Uputnica za roditelja nije potrebna.

Dnevni boravak za hospitaliziranu djecu
Na odjelu je dnevni boravak za djecu opremljen suvremenim didaktičkim sadržajima.

POLIKLINIKA:

Hitna pedijatrijska ambulanta

Radno vrijeme 0 do 24 sata

Obavljaju se specijalistički pregledi i liječenje hitnih stanja kod djece.

Dnevna bolnica

Radno vrijeme 0 do 24 sata

Provodi se suvremeno liječenje akutnih i kroničnih bolesti pacijenata kod kojih ostanak u bolnici nije nužan.

Opća pedijatrijska ambulanta

Radno vrijeme : ponedjeljk – petak : 11h – 15 h

Obavljaju se prvi i kontrolni specijalistički pregledi, specijalističko-konzilijarni pregledi, preoperacijska obrada

 

Ordinacija za pulmologiju i alergologiju

Radno vrijeme : utorak i četvrtak  : 9h – 15 h

U ordinaciji za pulmologiju i alergologiju se provodi: dijagnostička obrada koja uključu pulmološki pregled, spirometriju, alergološko testiranje, mjerenje frakcije izdahnutog dušika – FeNO, bronhodilatacijski test s salbutamolom- Ventolinski test, nespecifični bronhoprovokacijski test s metakolinom, edukacija roditelja i djece asmatičara – individualno u ambulanti i grupno u astma školi

Spirometrija metoda kojom se mjeri kapacitet pluća i brzina protoka zraka kroz dišne putove.Omogućuje otkrivanje bolesti i stanja pluća poput astme, cistične fibroze i KOPB (kronična opstruktivna bolest pluća).

Mjerenje FeNO je standardizirana klinička metoda koja se upotrebljava za procjenu stupnja upalnih promjena u dišnim putovima te određivanje terapije u astmatične djece.

Alergološko testiranje je kožno testiranje, u kojem se vrlo male količine standardiziranih otopina pročišćenih alergena ubodnom metodom (prick test) apliciraju u ili na kožu. Promatra se i mjeri lokalna alergijska reakcija na koži.

Alergološko testiranje Prick testom je test koji se zbog svoje jednostavnosti, sigurnosti i manje lažno pozitivnih rezultata najčešće izvodi.

Priprema je od iznimnog je značaja. Tjedan dana prije dijete ne smije uzimati antihistaminike. Djetetu objasniti pretragu i psihološki ga pripremiti za pretragu.

Tijek prick testa na unutarnju stranu podlaktice kapne se kap otopine alergena kroz koju se koža ubode lancetom. Nakon 15-20 minuta mjeri se promjer nastale urtike i eritema.

Ventoliski test je test za dijagnosticiranje bronhalne hiperereaktivnosti. Izvodi se tako da se djetetu nakon spirometrije da Ventolin. 20 minuta nakon davanja Ventolina izvede još jedna spirometrija i odredi se promjena ventilacijskih parametara.

Metakolinski test je nesepecifični bronhoprovokacijski test. Mjeri se promjena  parametara plućne funkcije nakon udisanja rastućih koncetracija metakolina izvođenjem nekoliko spirometrija zaredom. Služi za dokazivanje bronhalne hipereaktivnosti kod pacijenata kod kojih je Ventolinski test negativan i za praćenje učinkovitosti  protuupalne terapije.

Neonatološka ambulanta

Radno vrijeme :

ponedjeljak – četvrtak : 8h – 11h

petak : 8h – 10h

Obavljaju se specijalistički pregledi  novorođenčadi.

 

UZV kukova

Radno vrijeme : ponedjeljak, utorak : 10h – 13h , petak : 10h –  14h

Ultrazvučnim aparatom brza i pouzdana metoda dijagnosticiranja razvojne anomalije dojenačkog kuka.

 

UZV trbušnih organa:

Radno vrijeme :  ponedjeljka – petka : 9h – 11h

Ultrazvučnim aparatom brza, jednostavna i bezbolna dijagnostička obrada bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura, jetre, žučnih vodova, žučnjaka, slezene, gušterače.

Ordinacija za kardiologiju

Liječnik u ambulanti: Tatijana Šipalo Lilić dr. med. specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Telefon : 022 641 173

radno vrijeme :  1x 2h tjedno (subota 9h – 11h)

U ordinaciji za kardiologiju provode se dijagnostičke pretrage :

EKG, HOLTER EKG – a, UZV SRCA, ERGOMETRIJA , SPIROERGOMETRIJA.

 

ELEKTROKARDIOGRAFIJA- EKG standardni EKG osigurava 12 različitih vektorskih pogleda električne aktivnosti srca koji odražavaju razlike električnih potencijala između pozitivne i negativne elektrode smještene na udovima i prsnom košu. Šest vertikalnih ( frontalni odvodi I, II, III, te AVR, AVL, i AVL) i šest horizontalnih (prekordijalni odvodi V1, V2, V3, V4, V5,V6). EKG je ključan za donošenje mnogih kardioloških dijagnoza ( aritmije, ishemiju miokarda,hipertrofije atrija i ventrikula,..)

HOLTER EKG-a neprekidno praćenje i bilježenje EKG-a, kroz 24sata. Korisno je za procjenu interminentnih aritmija. Holter monitor je prijenosni što bolesniku omogućava nesmatano obavljanje dnevnih aktivnosti.

UZV SRCA  – koriste se ultrazvučni valovi za slikovni prikaz srca i velikih krvnih žila. Omogućava procjeniti debljinu i pokretljivost srčanog mišića. Služi  dijagnosticiranju prirođenih srčanih grješaka, kardiomoipatija, srčanog zatajivanja, itd.

ERGOMETRIJA – test opterećenja, neinvazivna dijagnostička metoda koja služi za dijagnosticiranje kardiovaskularnih bolesti srca. Kod nas se provodi na pokretnoj traci . Ispitanika se podvrgava standaniziranom i mjerljivim opterećenju ( frekfencija srca se povećava do 85% maksimuma predviđenog za dob) prilikom čega se kontinuirano bilježi EKG, krvni tlak..

SPIROERGOMETRIJA – test opterećenja koji omogućava analizu izmjene respiratornih plinova u svakom pojedinom udahu u miru i tijekom opterećenja, s tim da se intenzititet opterećanja postupno povećava do pojave simptoma koji ograničava testiranje ili do postizanja maksimalnog opterećenja. Koristi se za otkrivanje koji organski sustavi doprinose pojavi dispneje u naporu i nepodnošenja napora (npr. da li se radi o pulmološki ili kardiološki uzrokovanoj dispneji).

 

Ordinacija (ambulanta) za neuropedijatriju

Radno vrijeme : ponedjeljak, utorak, petak : 11h – 15 h

U neuropedijatrijskoj ordinaciji (ambulanti) provode se dijagnostički postupci neuroloških i neuromuskularnih bolesti u djece 0-18 god.

Provode se opći klinički i neurološki pregledi, kao i ciljani pregledi za otkrivanje različitih neuroloških bolesti (središnjeg i perifernog živčanog sustava), pregledi neurorizične djece, uz procjenu psihomotoričkog razvoja, dijagnostički pregledi u perinatalno rizične novorođenčadi, male dojenčadi i cerebralno oštećene djece u kasnijem razdoblju; pregledi djece s mišićnim i skeletnim bolestima i poremećajima; pregledi djece s prirođenim metaboličkim bolestima, psihomentalnim smetnjama, edukacijskim i drugim kognitivnim (socijalnim) poremećajima.

U dijagnostičkom postupku neurofiziološke metode; encefalografija (EEG), kojom se procjenjuje bioelektrična funkcija središnjeg živčanog sustava (mozga). Provodi se uz adekvatnu pripremu djeteta i roditelja. Vrši se standardno snimanje EEG-a u budnosti uz primjenu “stimulacijskih” metoda, kao što je intermitentna fotostimulacija, a u veće djece (koja surađuju) hiperventilacija i reakcija vizuelne desinhronizacije. Uz standardno snimanje prema potrebi provodi se snimanje uz video nadzor tijekom snimanja. Prema indikacijama radi se EEG-u snu, nakon neprospavane noći (čitave ili većeg dijela) čime se postiče da dijete prije snimanja spontano zaspi (deprivacija sna). Tom metodom se analizira bioelektrična aktivnost mozga u snu, s mogućnošću djelomične analize dviju naizmjeničnih faza sna.

U ordinaciji (ambulanti) se na osnovi anamnestičkih podataka, rezultata kliničkog pregleda i dijagnostičkih postupaka planira daljnji dijagnostički i terapijski postupak u djece s neuromuskularnim bolestima, kao i u djece koja pokazuju smetnje u psihomotoričkom razvoju.

Provode se redovite periodičke kontrole i praćenje djece s navedenim smetnjama.