Odjel za ginekologiju i opstetriciju

ODJEL GINEKOLOGIJE I PORODNIŠTVA

Voditelj odjela:
prim. Stipe Krezo dr.med.spec.ginekologije i porodništva, subspecijalist
fetalne medicine i opstetricije

Glavna sestra:
Katica Pekić, bacc.primaljstva

Liječnici:
Marko Čičak dr.med.spec.ginekologije i porodništva, subspecijalist
fetalne medicine i opstetricije
Boris Begović dr.med.spec.ginekologije i porodništva
Dragica Tojčić dr.med.spec.ginekologije i porodništva
Kristina Perić dr.med.spec.ginekologije i porodništva

Odjel za ginekologiju i porodništvo pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu
ženama i novorođenčadi. Bavi se bolničkom, rađaonskom i polikliničkom
djelatnošću.
Rodilište od lipnja 2012. nosi naziv “prijatelj djece ”

STACIONARNA DJELATNOST

Odjel ginekologije

Vrijeme posjeta: svakim danom od 15-16 sati
Vrijeme za informacije: svakim danom od 14-15 sati

Odjel ginekologije skrbi za žene kod patoloških stanja reproduktivnog
sustava konzervativno ili operativno. U sklopu odjela nalazi se
ambulanta za ginekološke preglede i manja operaciona dvorana za male
zahvate. Sobe su dvokrevetne i sve imaju zaseban WC i tuš.

Odjel za patologiju trudnoće

Vrijeme posjeta: svakim danom od 15-16 sati
Vrijem za informacije : svaskim danom od 14-15 sati

Odjel skrbi o trudnicama kojima je potreban nadzor i liječenje za
vrijeme trudnoće. Trudnice su smještene u tri dvokrevetne sobe (svaka
ima WC i tuš) a u sklopu odjela postoji i apartman za osobe u pratnji
koji se plaća po postojećem cjeniku

Odjel rodilišta

Vrijeme posjeta: svakim danom od 15-16 sati
Vrijem informacija: svakim danom od 14-15 sati

U radaonici se obavljaju porođaji i rodiljama pruža sva potrebna skrb
kod poroda.
Sadrži prostoriju za pripremu rodilje za porod, predrađaonicu i dva
odvojena radaonska prostora sa svom opremom za porod.
Uz klasičan porod na zahtjev dostupan je porod i na “stolčiću”
Za vrijeme poroda uz rodilju može biti u osoba koja besplatno
prisustvuje porodu.
Na zahtjev se uzima krv iz pupkovine za matične stanice.
Babinjače su smještene u tri dvokrevetne sobe, sve su opermljene sa WC i
tušom.Kompletan prostor je klimatiziran. U sklopu odjela je i apartrnan
za osobe u pratnji koji se plača po važećem cjeniku.

ODJEL OPERATVNE GINEKOLOGIJE

Vrijeme posjeta: Svakim danom od 15-16 sati
Vrijeme informacija: Svakim danom od 14-15 sati

Od operativnih zahvata rade se abdominalne i vaginalne histerektomije,
laparaskopske i histeroskopske operacije, operacije iz područja
ginekološko urološke patologije, carski rez.
Operacije se izvode u sklopu operacijskog bloka bolnice.

Dnevna bolnica:
Radno vrijeme od 0-24 sata za pacijente kojim nije potrebna bolnička skrb.
Kapacitet dva kreveta u jednoj sobi.

POLIKLINIKA

Ordinacija za hitan prijem :
Radno vrijeme svaki dan od 0-24 sata

Ambulanta za ginekologiju:
Radno vrijeme : ponedjeljka-petak od 10-14 sati

Ambulanta za UZV:
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 10-14 sati

Ambulanta za patologiju trudnoće
Radno vrijeme : svaki dan od 9-12 sati

DOKUMENTI:

Upitnik za rodilje

Praksa pri porodu – provjera znanja

Antenatalna kontrolna lista