Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivno liječenje

Voditelj odjela :

Rosa Grujić, dr.med.spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Liječnici :

  • Gordana Plašć Jaman, dr.med.spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
  • Ante Erceg, dr.med.spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
  • Pavo Krtalić, dr.med.spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
  • Jadranka Drnasin Buklijaš, dr.med.spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
  • Vjera Marušić, dr.med.spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Glavna sestra odjela : Ankica Mick, mag. med.tech.

Telefon : 022 641 176

E-mail: jil@obhpknin.hr

Specijalisti anesteziologije, uz asistenciju anestezioloških tehničara, u dvije operacijske dvorane provode postupke regionalne i opće anestezije za kiruške zahvate.
Uz visokoeducirano osoblje, siguran anesteziološki postupak omogućava i korištenje najsuvremenijih anestezioloških uređaja i opreme za monitoring.

U sklopu odjela nalazi se jedinica intenzivnog liječenja, anesteziološka ambulanta, te ambulanta za liječenje boli.

JEDINICA ZA INTENZIVNO LIJEČENJE

Vrijeme posjeta:

Radnim danom : 12:30 – 13:00 i 17:00 – 17:30
Subotom i nedjeljom : 12h – 12:30h

Upute posjetiteljima

Zbog specifičnosti odjela i težine stanja bolesnika koji se ovdje liječe posjete su dozvoljene samo članovima najuže obitelji u trajanju  najviše do 30 min. U slučaju hitnih intervencija ili povećanog opsega posla na odjelu vrijeme posjete može biti pomaknuto.

Jedinica intenzivnog liječenja opremljena je sa 3 respiratora, kao i ostalom suvremenom tehnikom potrebnom za liječenje i nadzor životno ugroženih bolesnika. U sklopu jedinice nalazi se i soba za poslijeanestezijski oporavak, u kojoj borave svi operirani bolesnici do potpunog oporavka od anestezije.

AMBULANTA ZA LIJEČENJE BOLI

Radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak : 9 h – 14 h

Telefon: 022 641 189

Ambulanta za liječenje boli namijenjena je svim bolesnicima sa akutnom i kroničnom boli kao i  bolesnicima sa malignom boli, koji su prethodno dijagnostički obrađeni. U ambulanti rade specijalisti anesteziolozi koji su dodatno educirani  te imaju licence za liječenje boli.

U liječenju se primjenjuju propisivanje medikamentozne terapije  u skladu sa najnovijim smjernicama u liječenju boli, kao i brojne nefarmakološke tehnike -akupunktura, svjetlosna terapija, TENS, te minimalno invazivne  tehnike liječenja boli.

Za pregled u ambulanti potrebno se upisati preko centralne jedinice za naručivanje pacijenata, te sa sobom ponijeti svu dokumentaciju u svezi prethodne obrade i liječenja boli.

ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 11h – 14h ,  osim srijedom 11h – 13h i poslijepodne 17h – 18h

Telefon: 022 641 189

U ambulanti se vrše prijeoperacijski pregledi  sa procjenom rizika za operacijski zahvat.

Upute za liječnike obiteljske medicine o potrebnim pretragama za prijeanestezijski pregled.

( tu prepisati obrazac )