Poliklinika za dijagnostičko-terapijske djelatnosti

Voditelj poliklinike: Darko Horvat dr.med.
Glavna sestra Mirela Konforta, bacc.med.techn.
Objedinjeni hitni bolnički prijem:
Voditelj: Gordana Plašć Jaman, dr.med.Glavni tehničar Darko Pekić, bacc.med.techn.022/641-153
022/641-157
Fax 022/641-191

Kirurška ambulanta

022/641-159

Oftalmološka ambulanta

022/641-154

Neurološka ambulanta, Psihijatrijska ambulanta

022/641-156

Anesteziološka ambulanta, Ambulanta za liječenje boli

022/641-189

Internističke ambulante

022/641-152

Kardiološka ambulanta, Endokrinološka ambulanta

022/641-122

Gastroenteralna ambulanta

022/641-158

Pedijatrijska ambulanta

022/641-063

Pedijatrijska pulmologija

022/641-053

Dermatološka ambulanta, ORL ambulanta, Ortopedska ambulanta

022/641-151

Fizikalna medicina i rehabilitacija, Urološka ambulanta