Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije

Voditelj odjela:

mr.sc. Slađana Vuković Baras, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

fizikalna.odjel@obhpknin.hr

Liječnici specijalisti:

  • Marina Horvat, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
  • Ivan Pinjatela, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavna sestra odjela : Marija Anić Matić, dipl.med.techn.

Telefon : 022 641 195

Telefaks: 022 641 095

Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije se sastoji od bolničkog i ambulantnog dijela. U bolničkim uvjetima se skrbimo o bolesnicima koji su ostvarili pravo na liječenje u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, a za isto je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda HZZO-a. Liječenje medicinskom rehabilitacijom se provodi kao početna odnosno održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija.

 

 

Pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na našem Odjelu se ostvaruje nakon odobrenja liječničkog povjerenstva Zavoda HZZO-a na jednak način kao za ostale specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. U slučaju da pacijent nema odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda postoji mogućnost plaćanja boravka na našem Odjelu, nakon prilaganja relevantne medicinske dokumentacije i odluke tima naših specijalista.
Multidisciplinarnom timu pripadaju specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, psiholog, fizioterapeuti, radni terapeut i medicinske sestre te uz bolesnika koji ravnopravno sudjeluje u svim etapama rehabilitacije čine odgovoran rehabilitacijski tim.
Temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju te funkcionalne mogućnosti pacijenta stvaramo individualan program rehabilitacije prilagođen potrebama svakog pacijenta.
Odjelni specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije indiciraju fizikalnu terapiju saniranja posljedica prijeloma kostiju (slabost trofike i snage mišića, kontrakture zglobova, otežane pokretljivosti), stanja nakon operacija (ortopedskih, traumatoloških, neurokirurških operativnih zahvata), neuroloških bolesti i oštećenja ( posljedice oštećenja centralnog i perifernog živčanog sustava zbog: preboljelog moždanog udara, multiple skleroze, kompresivnih lezija kralježnice moždine te ostale bolesti koje dovode do slabosti udova i otežanog kretanja i skrbi o sebi), stanja nakon amputacije udova (predprotetičku i postprotetičku rehabilitaciju), raznih muskuloskeletnih bolesti (osteoartritisi, upalne reumatske bolesti, bolesti kralježnice, tendinopatije, fasciitisi, burzitisi), sportske ozljede.

Naš Odjel je opremljen suvremenom aparaturom koja osigurava realiziranje brojnih procedura fizikalne terapije od kojih izdvajamo elektroterapijske procedure uključujući elektrostimulaciju mišića, razgibavanje koljena kod kontrakture kinetekom, trakcija vratnog i slabinskog dijela kralježnice ekstenzomat aparatom, provođenje laser terapije, ultrazvučna terapija, magnetoterapija, kratkovalna dijatermija te termoterapijske procedure. Na Odjelu se provodi dry needling terapija bolnih točaka (trigger point terapija) za opuštanje bolnih i napetih mišića. Uz individualnu kineziterapiju može se indicirati i terapija neuromuskularne reedukacije odraslih prema Bobath konceptu koja se uglavnom provodi kod neuroloških oštećenja.

U okviru dječje ambulantne fizikalne terapije provodi se rad s djecom s naglaskom na senzornu integraciju i Bobath neurorazvojnu terapiju (usporen psihomotorički razvoj, cerebralna paraliza, deformacije kralježnice, ozljede i drugo).

Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije se nalazi u sklopu Opće i veteranske bolnice te se posebno vodi briga o populaciji branitelja koji imaju često specifične potrebe u rehabilitaciji i dijagnostici.

 

 

 

Brošura

Cjenik