Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije

Voditelj odjela:

Igor Begović, dr. med. spec fizikalne medicine i rehabilitacije

Odjelni liječnici:

Igor Begović, dr. med. spec fizikalne medicine i rehabilitacije

Željka Pandža, dr.med. spec fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavna sestra odjela : Marija Anić Matić, dipl.med.techn.

fizikalna.odjel@obhpknin.hr

Telefon : 022 641 195

Telefaks: 022 641 095

Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije naše bolnice skrbi o bolesnicima koji su ostvarili pravo na liječenje u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju i imaju odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda HZZO-a ili troškove liječenja snose sami. Liječenje stacionarnom medicinskom rehabilitacijom se provodi kao početna ili održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija.

Multidisciplinarnom timu Odjela pripadaju specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti, radni terapeut i medicinske sestre te uz bolesnika koji ravnopravno sudjeluje u svim etapama rehabilitacije čine odgovoran rehabilitacijski tim.
Individualan program rehabilitacije je prilagođen dijagnozi i funkcionalnim potrebama pacijenta.
Odjelni specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije indiciraju fizikalnu terapiju saniranja posljedica prijeloma kostiju (slabost trofike i snage mišića, kontrakture zglobova, otežane pokretljivosti), stanja nakon operacija (ortopedskih, traumatoloških, neurokirurških operativnih zahvata), oštećenja nastala zbog neuroloških bolesti ( stanje nakon moždanog udara, multipla skleroza, kompresivne lezije kralježnice moždine te ostale bolesti koje dovode do slabosti udova i otežanog kretanja i skrbi o sebi), stanja nakon amputacije udova (predprotetičku i postprotetičku rehabilitaciju), razne muskuloskeletne bolesti (osteoartritisi, upalne reumatske bolesti, bolesti kralježnice, tendinopatije, fasciitisi, burzitisi), sportske ozljede.
Naš Odjel je opremljen suvremenom aparaturom koja osigurava realiziranje brojnih procedura fizikalne terapije od kojih izdvajamo elektroterapijske procedure uključujući elektrostimulaciju mišića, kinetek za razgibavanje koljena, ekstenzomat aparat za trakciju vratnog i slabinskog dijela kralježnice, provođenje laser terapije, ultrazvučna terapija, magnetoterapija, kratkovalna dijatermija te termoterapijske procedure.
Uz individualnu kineziterapiju može se indicirati i terapija neuromuskularne reedukacije odraslih prema Bobath konceptu koja se uglavnom provodi kod neuroloških oštećenja.
U okviru dječje ambulantne fizikalne terapije provodi se rad s djecom s naglaskom na senzornu integraciju i Bobath neurorazvojnu terapiju.
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije se nalazi u sklopu Opće i veteranske bolnice te se posebna briga vodi o populaciji branitelja koji često imaju specifične potrebe u rehabilitaciji i dijagnostici.

 

 

 

Brošura

Cjenik