Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije

Voditelj odjela:

mr.sc. Slađana Vuković Baras, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

fizikalna.odjel@obhpknin.hr

Liječnici specijalisti:

  • Marina Horvat, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
  • Ivan Pinjatela, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavna sestra odjela : Marija Anić Matić, dipl.med.techn.

Telefon : 022 641 195

Telefaks: 022 641 095

Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije se sastoji od bolničkog i ambulatnog dijela fizikalne terapije. U bolničkim uvjetima skrbimo se o bolesnicima koji su ostvarili pravo na liječenje u specijalnoj bolnici (toplicama), tj. za isto je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda HZZO-a.

Liječenje medicinskom rehabilitacijom se provodi kao početna odnosno održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija. Pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na našem Odjelu se ostvaruje nakon  odobrenja liječničkog povjerenstva Zavoda HZZO-a na jednak način kao da se radi o liječenju u specijalnoj bolnici.
Multidisciplinarnom timu pripadaju specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, psiholog, fizioterapeuti, radni terapeut i medicinske sestre te uz bolesnika koji ravnopravno sudjeluje u svim etapama rehabilitacije čine odgovoran rehabilitacijski tim.
Fizikalna terapija i rehabilitacija se individualno prilagođava prema pojedinoj dijagnozi i stanju pacijenta kroz izrađene specifične programe.

Na Odjelu se izvodi individualna kineziterapija i neuromuskularna reedukacija odraslih prema Bobath konceptu uz dodatnu fizikalnu terapiju suvremenim elektroterapijskim uređajima, aparatima za elektrostimulaciju mišića, kinetekom za razgibavanje koljena, ekstenzomatom za trakciju kralježnice, laser terapijom, ultrazvučnim aparatima, magnetoterapijom, kratkovalnom dijatermijom, termoterapijskim procedurama, dry needling procedurom (trigger point) za opuštanje bolnih i napetih mišića.

Odjelni specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije indiciraju terapiju stanja nakon saniranja prijeloma kostiju, stanja nakon operacija (ortopedskih, traumatoloških, neurokirurških operativnih zahvata), neuroloških bolesti i oštećenja ( posljedice oštećenja centralnog i perifernog živčanog sustava nakon moždanog udara, multiple skleroze, kompresivnih lezija kralježnice moždine te ostale bolesti koje dovode do slabosti udova i otežanog kretanja i skrbi o sebi), stanja nakon amputacije udova (predprotetičku i postprotetičku rehabilitaciju), raznih muskuloskeletnih bolesti (osteoartritisi, upalne reumatske bolesti, bolesti kralježnice, tendinopatije, fasciitisi, burzitisi), sportske ozljede.

Rad s djecom se provodi u okviru ambulantne fizikalne terapije s naglaskom na senzornu integraciju i Bobath neurorazvojnu terapiju (usporen psihomotorički razvoj, cerebralna paraliza, deformacije kralježnice, ozljede i drugo).

Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije se nalazi u sklopu Opće i veteranske bolnice te se posebno vodi briga o populaciji branitelja koji imaju dodatne specifične potrebe u rehabilitaciji i dijagnostici.

Brošura