Odjel produženog liječenja i palijativna skrb

Voditeljica odjela: Anka Vujnović, dr.med.spec.neurolog
Telefon Produženo liječenje: 022/641-181, 022/641-177. Palijativna skrb:
022/641-179
email: produzeno@obhpknin.hr,

Glavna sestra: Blaženka Maričić, bacc.med.sr.
Liječnici: Alen Jelavić, dr.med.spec.int.med.
Ivanka Dodig, dr.med.spec.neurolog
Oliver Ojdanić, dr.med.spec.psihijatar
Nada Vazgeč, dr.med.spec.psihijatar

Vrijeme posjeta: svakim danom 14-16
Liječničke informacije svakim danom 14-15

Produženo liječenje

Odjel za produženo liječenje osnovan je 2003.godine. Ima 81 krevet.
Odjel omogućava pacijentima nastavak liječenja s akutnog odjela naše
ustanove i drugih zdravstevih ustanova, a kojima je potrebna daljna
medicinska, dugotrajnija skrb, uz prethodnu predbilježbu bolesnika i
informirani pristanak obitelji, skrbnika. Odjel ima karakter kroničnog
odjela. Pacijenti imaju jasno definiranu dijagnozu i dijadnostički su
obrađeni. Pacijenti tako nastavljaju liječenje po preporukama Odjela iz
kojeg dolaze.

Palijativna skrb

Odjel Palijativne skrbi osnovan je 2010. a započeo je s radom u 10 mj
2013. kako nije bio osiguran medicinski kadar. Odjel ima 20 kreveta.
Omogućava palijativnu skrb teško bolesnim pacijentima, u terminalnoj
fazi maligne bolesti, kroničnih internističkih bolesti te
neurodegenerativnih neuroloških bolesnika. Pacijenti se zaprimaju uz
prethodnu predbilježbu. Odjel nudi sustav potpore kako bi se obitelj
lakše nosila s uznapredovalom teškom bolešću, koristi se timski pristup
kako bi se ispunile potrebe pacijenta i njegove obitelji. Tim se sastoji
od liječnika specijalista interne medicine, spec anesteziologa,
neurologa, psihijatara, medicinskih sestara, duhovnika,
psihologa, fizioterapeuta, predviđeni i radni terapeuti. lzvanredna je
suradnja s našim drugim odjelima, a radimo i na povezanosti
izvanstacionarne stacionarne palijativne skrbi u cijelinu, što je i
nužnost za kontinuirani i kvalitetni rad palijativne skrbi, te na
uspostavi sustava palijativne skrbi sa županijskim koordinatorom, kako
bi se pravovremeno mogao osigurati i drugi smještaj ukoliko se utvrdi da
je to potrebno. U pripremi su intenzivnije aktivnosti sukladno
strategiji razvoja Palijativne skrbi i Bijeloj knjizi o standardima
normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. Nastojimo
osigurati “brzu liniju” za zbrinjavanje palijativnih pacijenata.
Predviđeno je po Ministarstvu zdravstva RH liječenje tijekom 28 dana u
Odjelu za Palijativnu skrb a potom se pacijent ukoliko postoji potreba
za dugotrajnim liječenjem može premjestiti u Odjel za dugotrajno
liječenje naše ili druge ustanove.