Odjel palijativne skrbi

Voditelj odjela: Anka Vujnović, dr.med.spec.neurolog
Telefon: 022/641-179
Informacije kod liječnika svaki dan na tel. 022/641-126

Palijativna skrb

Odjel Palijativne skrbi osnovan je 2010. a započeo je s radom u 10 mj
2013. kako nije bio osiguran medicinski kadar. Odjel ima 20 kreveta.
Omogućava palijativnu skrb teško bolesnim pacijentima, u terminalnoj
fazi maligne bolesti, kroničnih internističkih bolesti te
neurodegenerativnih neuroloških bolesnika. Pacijenti se zaprimaju uz
prethodnu predbilježbu. Odjel nudi sustav potpore kako bi se obitelj
lakše nosila s uznapredovalom teškom bolešću, koristi se timski pristup
kako bi se ispunile potrebe pacijenta i njegove obitelji. Tim se sastoji
od liječnika specijalista interne medicine, spec anesteziologa,
neurologa, psihijatara, medicinskih sestara, duhovnika,
psihologa, fizioterapeuta, predviđeni i radni terapeuti. lzvanredna je
suradnja s našim drugim odjelima, a radimo i na povezanosti
izvanstacionarne stacionarne palijativne skrbi u cijelinu, što je i
nužnost za kontinuirani i kvalitetni rad palijativne skrbi, te na
uspostavi sustava palijativne skrbi sa županijskim koordinatorom, kako
bi se pravovremeno mogao osigurati i drugi smještaj ukoliko se utvrdi da
je to potrebno. U pripremi su intenzivnije aktivnosti sukladno
strategiji razvoja Palijativne skrbi i Bijeloj knjizi o standardima
normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. Nastojimo
osigurati “brzu liniju” za zbrinjavanje palijativnih pacijenata.
Predviđeno je po Ministarstvu zdravstva RH liječenje tijekom 28 dana u
Odjelu za Palijativnu skrb a potom se pacijent ukoliko postoji potreba
za dugotrajnim liječenjem može premjestiti u Odjel za dugotrajno
liječenje naše ili druge ustanove.