Godišnji financijski izvještaji

2.2.2024.: Godišnji financijski izvještaji za 2023. :

Bilješke uz fin. izvještaje za 2023. godinu

Obrasci_financijskih_izvjestaja za 2023

Potvrda o učitanom fin.izvještaju u aplikaciju RKPFI

Referentna stranica Fin. izvješća za 2023. godinu

Izvješće o donacijama za 2023

1.2.2023.: Godišnji financijski izvještaji za 2022. :

Bilješke uz fin. izvještaje za 2022

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3

Potvrda Fine o preuzetom Financijskom izvještaju za 2022

Prilog Bilješkama -sudski sporovi i izvanbilančni zapisi na dan 31.12.2022

referentna stranica financijskog izvješća za 2022

1.2.2022.: Godišnji financijski izvještaji za 2021. :

Potvrda Fine o preuzetom Financijskom izvještaju za 2021

Prilog Bilješkama -sudski sporovi i izvanbilančni zapisi na dan 31.12.2021

Bilješke uz fin. izvještaje za 2021

Referentna stranica Fin. izvješća za 2021

Obrasci financijskih izvještaja

2.2.2021.: Godišnji financijski izvještaji za 2020. :

Potvrda Fine o preuzetim Financijskom i. za 2020

Prilog Bilješkama -sudski sporovi i izvanbilančni zapisi na dan 31.12.2020

Bilješke uz fin. izvještaje za 2020

Referentna stranica Fin. izvješće za 2020

Financijski izvještaji za 2020

31.1.2020.: Godišnji financijski izvještaji za 2019. :

Potvrda o preuzetom fin. izvještaju za 2019

Referentna stranica FIN 2019

Financijski izvještaji za 2019

BILJEŠKE UZ FIN ZA 2019

4.2.2019.: Godišnji financijski izvještaji za 2018. :

BILJEŠKE UZ FIN ZA 2018

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Potvrda o preuz. fin. izvj. za 2018

REFERENTNA STRANICA FIN. 2018

5.2.2018.: Godišnji financijski izvještaji za 2017. :

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.

Potvrda o preuz.fin.izvj. za 2017

03.02.2017. – Godišnji financijski izvještaj za 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Izvještaj o obvezama

Bilješke uz financijske izvještaje

04.02.2016. – Godišnji financijski izvještaj za 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Izvještaj o obvezama

Bilješke uz financijske izvještaje

09.02.2015. – Godišnji financijski izvještaj za 2014.

Dokument1 , Dokument2 , Dokument3 , Dokument4 , Dokument5 , Dokument6