Prava pacijenata

Poštovani pacijenti,

U OB “Hrvatski ponos” Knin želimo vam pružiti vrhunsku skrb i nadamo se da ste zadovoljni kvalitetom i sadržajem te vrstom zdravstvenih usluga koje pružamo. Izradili smo i primjenjujemo postupke za prigovore (usmeno izraženo nezadovoljstvo) i pritužbe (pisano izraženo nezadovoljstvo) sukladno važećim propisima.

Smatramo da ljubaznom komunikacijom, odnosno primjerenim ponašanjem možemo spriječiti nastajanje nezadovoljstva ili ga otkloniti ukoliko ono postoji. Stoga vas molimo da prigovor prvo uputite osoblju, glavnoj sestri ili voditelju odjela/službe na koje se prigovor odnosi te da se razgovorom pokuša riješiti Vaš problem.

Ukoliko nije moguće razgovorom riješiti uzrok Vašeg nezadovoljstva imate pravo uputiti pisanu pritužbu na službenom obrascu bolnice « Obrazac za prijavu pritužbe pacijenta ». Obrasci za prijavu pritužbe dostupni su na svim odjelima i službama bolnice.

Kako biste dobili pisani odgovor na navedenu pritužbu u zakonskom roku važno je da obrazac pritužbe u potpunosti ispunite i ubacite u sandučić za pritužbe koji se nalazi na zidu kod laboratorija, predate ga u ravnateljstvo bolnice tajnici ravnatelja ili u ured jedinice za kontrolu kvalitete.

Ako pritužba nije anonimna, pisani odgovor na pritužbu poslat će se osobi koja je podnositelj pritužbe u roku od 8 dana, a ukoliko u tom roku nije moguće dati odgovor, pismeno će se obavijestiti da je pritužba u fazi rješavanja i da će odgovor uslijediti za 15 radnih dana, uz obrazloženje razloga kašnjenja.

Ako podnositelj tužbe nije zadovoljan poduzetim mjerama ima pravo žaliti se Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u jedinici regionalne samouprave ili Ministarstvu zdravlja.

Želimo vam ugodan boravak u našoj bolnici te brzo i mirno rješavanje Vaših pritužbi.

Ravnateljica:

Kristina Bitunjac, dr. med.