Vodič za pacijente

Kako se naručiti na pregled/pretragu?

Dokumentacija potrebna za postupak naručivanja

  • izdana e-uputnica odabranog liječnika obiteljske medicine

  • preporuka liječnika specijaliste za traženi postupak ukoliko postupak nije zahtjevan od strane liječnika obiteljske medicine

Potrebni podaci za narudžbu:

pregled i/ili dijagnostička pretraga na koju se želite naručiti

  • ime i prezime pacijenta,datum rođenja

  • MBOO/matični broj osigurane osobe – deveteroznamenkasti broj koji postoji na novim iskaznicama

  • vaš broj telefaxa ili e-mail adresu na koje želite primiti potvrdu o narudžbi (nikako ne telefaks na pošti ili u uredu, gdje svatko može vidjeti Vaše osobne i medicinske podatke!)

Postupak naručivanja

Traženu podatke potrebno je proslijediti, nakon čega ćete dobiti potvrdu o narudžbi na kojoj će pisati točno vrijeme i datum pregleda/zahvata ili potvrda da ste upisani na listu čekanja te ćete biti naknadno obaviješteni o terminu.

Dokumentaciju možete dostaviti osobno, telefaksom,telefonom ili e-mailom.

Radno vrijeme: od 07:00 do 14:00h pauza: od 10:30 do 11:00h

putem telefona od 09:00-14:00h na broj telefona 022-641-155

FAX: 022-641-166 nazvati dan-dva poslije da Vam potvrdimo datum i sat pregleda

e-mail: cnp@obhpknin.hr skenirati preporuku liječnika specijaliste za traženi postupak

Potvrdu o narudžbi ili dodatni upit dostavit ćemo vam najkasnije u roku od tri radna dana.

Provjere i pritužbe

Listu čekanja možete u svakom trenutku naći na stranici https://www.obhpknin.hr/lista-cekanja/. Dodatno, liste čekanja možete provjeriti telefonski na 022/641-155.

Protužbe na listu čekanja možete uputiti putem e-mail adrese cnp@obhpknin.hr, ili telefona 022/641-155.