Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, njihovom povratku i ostanku te očuvanju njihove pune ravnopravnosti.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajednički rad za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

U sklopu programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, ostvaren je zajednički projekt Poboljšanje zdravstvenih usluga u Županijskoj bolnici „Dr. Fra Mihovil Sučić” Livno i Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos” Knin kroz nabavu medicinskih uređaja i međusobnu razmjenu iskustava

Nositelj programa Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske sufinanciralo je zajednički projekt u iznosu od 34.300 eura dok vrijednost ukupna vrijednost investicije iznosi 50.141,25 eura.

U sklopu navedenog projekta nabavljeni su medicinski uređaji Elektrokirurški nož za potrebe Županijske bolnice „Dr. Fra Mihovil Sučić” Livno i Digitalni EMG uređaj (elektromiografija) za potrebe djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos” Knin

Nakon nabave uređaja, u sklopu aktivnosti projekta, ostvarena je i zajednička suradnja na projektu u vidu prijenosa znanja i razmjene iskustava među djelatnicima obiju bolnica.

Posjet djelatnika bolnice Knin u bolnicu Livno, 16. studenog 2023. – prezentacija uređaja elektrokirurški nož

Posjet djelatnika bolnice Livno u bolnicu Knin, 21. studenog 2023. – prezentacija Digitalni EMG uređaj