Opća i veteranska bolnica ‘Hrvatski ponos’ Knin dobila donaciju od preko 100.000 kuna

Trgovački lanac dm je Općoj i veteranskoj bolnici ‘Hrvatski ponos’ Knin predao donaciju u vrijednosti od 109.808 kuna za bolničku opremu koja je namijenjena transfuziji krvi i infuziji lijekova. Donirana medicinska oprema značajno će unaprijediti brzinu i dostupnost zdravstvene usluge u kninskoj bolnici koja sa svojih sedam odjela dnevno zbrinjava više od 150 pacijenata iz Knina i okolice.

https://www.sibenik.in/zupanija/opca-i-veteranska-bolnica-hrvatski-ponos-knin-dobila-donaciju-od-preko-100-000-kuna/103872.html

Članak preuzet sa portala www.sibenik.in.


Natrag