Anketa o zadovoljstvu pacijenata

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da anketu o zadovoljstvu uslugama bolničkog liječenja.

Anketa je potpuno anonimna.

Hvala!

https://forms.gle/7SMpiHePgDzu3qiLA