Akti bolnice

15.10.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta II

3.5.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

23.3.2018. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

14.11.2017. – Rješenje o ovlaštenju za provođenje spec. usavršavanja iz pedijatrije

21.4.2017. – Rješenje o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz opće kirurgije

26.01.2017. – Rješenje o provođenju spec. usavršavanja iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

3. svibnja 2016. Statut – pročišćeni tekst

04.05.2016. – Statut pročišćeni tekst

04.05.2016. – Statutarna odluka o izmjenama Statuta

16.3.2016. – Statut pročišćeni tekst

Statut

3.3.2015. – Statutarna odluka o izmjenama Statuta

3.3.2015. – Statut pročišćeni tekst

26.9.2017. – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku, rasporedu i preraspodjeli radnog vremena

22.2.2016. – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku, rasporedu i preraspodjeli radnog vremena

8.2.2016. – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku, rasporedu i preraspodjeli radnog vremena – pročišćeni tekst

25.9.2015. – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku, rasporedu i preraspodjeli radnog vremena

02.9.2015. – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku, rasporedu i preraspodjeli radnog vremena

01.9.2015. – Pravilnik o početku, završetku, rasporedu i preraspodjeli radnog vremena

Pravilnik o radu 25.3.2015.

Pravilnik o plaćama 25.3.2015.

5.11.2012. – Pravilnik o ¸zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž

28.4.2015. – Pravilnik o početku, završetku, rasporedu i preraspodjeli radnog vremena (pročišćeni tekst)

Arhiva

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta I. izmjena

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta II izmjena

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta III. izmjena

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta IV. izmjena

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta V. izmjena

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta VI. izmjena

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta VII. izmjena