Obavijest o posjetama

Posjete pacijentima su dozvoljene od 09. lipnja 2020.

Svi koji dolaze u posjetu bolesniku moraju proći trijažu prije ulaska u bolnicu gdje će im se izmjeriti tjelesna temperatura i uzeti epidemiološka anamneza. Posjetitelji trebaju donijeti medicinsku masku koju će nositi cijelo vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi i dezinficirati ruke prije ulaska na odjel.

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/


Natrag