Obavijest o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa: 011-01/17-01/121, Urbroj: 526-06-02-01/1-17-1 od 04. listopada 2017 godine, Opća i veteranska bolnica “Hrvatski ponos” Knin od 1. siječnja 2018 godine objavljuje Plana nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Plan nabave i registar ugovora dostupni su na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.


Natrag